Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 v MnZC

V Muzeju novejše zgodovine Celje se tudi letos pridružujemo vsakoletnima projektoma Dnevom evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tednu kulturne dediščine, ki združita stroko, pedagoge, šolsko mladino, lokalne skupnosti, društva in zainteresirano javnost v prepoznavanju, odkrivanju, varovanju in širjenju pozitivnega odnosa do dediščine. V okviru projektov, ki bosta potekala med 25. septembrom in 9. oktobrom, se bo v 150 krajih širom Slovenije in v zamejstvu zvrstilo več kot 350 dogodkov.

Osrednja tema najbolj prepoznavnega kulturnega dogodka (DEKD) pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, na katerem sodeluje petdeset držav podpisnic Evropske kulturne konvencije, je letos Dediščina za vse. Vključujoča in raznolika dediščina, ki pritegne najširšo javnost, v ospredje postavlja raznolikost in poudarja, da nas interakcija med ljudmi ali skupinami, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij, bogati.

Hrana je v svoji raznolikosti nekaj, kar nas povezuje. Zato lahko rečemo, da se skupni evropski temi pridružuje tudi Slovenija s temo Dober tek!. Hkrati se pridružujemo aktivnostim ob imenovanju Slovenije za evropsko gastronomsko regijo.

Slovenci poleg dni organiziramo še Teden kulturne dediščine, nacionalni medresorski projekt, v katerega so vključene tako rekoč vse generacije, skorajda vsi slovenski kraji. Cilj projekta je, da bi četrtina slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter gimnazij aktivno sodelovala v TKD. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je nosilec projekta, partnerji pa so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Zavod RS za šolstvo in Skupnost vrtcev Slovenije. TKD je vsebinsko in terminsko usklajen z DEKD.

Osnovna vodila so dostopnost vsebin (dogodki so brezplačni), kroskurikularno umeščanje vsebin s področja dediščine, odprto učno okolje, medpredmetno povezovanje, povezovanje organizacij z različnih področij (dediščina, kultura, izobraževanje, turizem, šport, delovanje lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij) in medgeneracijsko povezovanje.

V Muzeju novejše zgodovine Celje pripravljamo naslednje brezplačne dogodke:

  • torek, 5. oktober 2021, ob 17. uri; vodeni ogled po razstavi Hermanov bonton.
  • petek, 8. oktober 2021, ob 17. uri; vodeni ogled po razstavi Hermanov bonton.
  • sobota, 9. oktober 2021, ob 11. uri; Hermanova družinska ustvarjalnica (bonton pri mizi).

Vabljeni, da se nam pridružite!

Celoten program prireditev in dejavnosti v okviru DEKD in TKD si lahko ogledate na tej povezavi (klik!).

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani