Zaposleni

Direktor

dr. Tonček Kregar
prof. zgodovine in sociologije,
muzejski svetovalec

+386(0)3 428 64 15
tone.kregar@mnzc.si

Skupne službe

Irena Hercog

dipl. ekonomistka,
glavna računovodkinja

+386(0)3 428 64 21
irena.hercog@mnzc.si

Melanija Grahovac
mag. managementa,
poslovna sekretarka

+386(0)3 428 64 10
tajnistvo@mnzc.si
info@mnzc.si
melanija.grahovac@mnzc.si

Robert Zapušek
lesar širokega profila,
konservatorsko-restavratorski tehnik

+386(0)3 428 64 24                +386(0)51 304 797
robert.zapusek@mnzc.si

Strokovno raziskovalne dejavnosti

dr. Marija Počivavšek
prof. zgodovine,
muzejska svetnica,
Vodja oddelka za muzejsko
gradivo

+386(0)3 428 64 12
marija.pocivavsek@mnzc.si

Darja Jan
univ. dipl. zgodovinarka,
muzejska svetovalka

+386(0)3 428 64 17
darja.jan@mnzc.si

Urška Repar
univ. dipl. etnologinja in
kulturna antropologinja,
kustosinja

+386(0)3 428 64 20
urska.repar@mnzc.si

Urška Todosovska-Šmajdek
univ. dipl. umetnostna zgodovinarka

+386(0)3 428 64 14
urska.tsmajdek@mnzc.si

Sebastjan Weber
univ. dipl. etnolog in
kulturni antropolog,
višji kustos

+386(0)3 428 64 18
sebastjan.weber@mnzc.si

Služba za izobraževanje in komunikacijo

Jožica Trateški
prof. zgodovine in sociologije,
muzejska svetovalka,
vodja pedagoških programov

+386(0)3 428 64 16
jozica.trateski@mnzc.si

Petra Verlič
ekonomska tehnica,
muzejska informatorka

+386(0)3 428 64 28
informacijska@mnzc.si
info@mnzc.si

Helena Vogelsang
predmetna učiteljica zgodovine in DMV,
višja muzejska sodelavka

+386(0)3 428 64 19
helena.vogelsang@mnzc.si

Barbara Guček
ekonomska tehnica,
muzejska vodnica

+386(0)3 428 64 28

Katja Pur
gimnazijska maturantka,
muzejska vodnica

+386(0)3 428 64 26
katja.pur@mnzc.si

Egon Horvat
univ. dipl. teolog, kustos

+386 (0)3 428 64 22
egon.horvat@mnzc.si

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani