Poslanstvo

Poslanstvo Muzeja novejše zgodovine Celje je trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, predstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje. Muzej v skladu s pravili in cilji muzejske stroke skrbi za premično kulturno dediščino Celja in celjske regije ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti. Vsebinsko področje delovanja zajema preplet novejše nacionalne in regionalne zgodovine ter etnologije s sodobnostjo in aktualnostjo. Na tem izhodišču temeljijo tako zbiralna politika in muzejske zbirke kot tudi ostala pestra popularizacijska dejavnost in muzejska ponudba. Pomembno pozornost z dodatnimi pedagoškimi programi in aktivnostmi muzej namenja mlajšim obiskovalcem muzeja.

Muzej novejše zgodovine Celje, ki ima sprejet strateški dokument svojega delovanja, je znanstvenoraziskovalna in vzgojno-izobraževalna ustanova hkrati. Z oživljanjem predmetov in njihovih zgodb razjasnjuje preteklost, pomaga pri razumevanju sedanjosti in soustvarjanju prihodnosti.  Je prostor spoznavanja, učenja, druženja in razmišljanja.

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani