Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine vabijo v MnZC

Kot vsako leto, se tudi letos v Muzeju novejše zgodovine Celje pridružujemo projektoma Dnevom evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tednu kulturne dediščine, ki združita stroko, pedagoge, šolsko mladino, lokalne skupnosti, društva in zainteresirano javnost v prepoznavanju, odkrivanju, varovanju in širjenju pozitivnega odnosa do dediščine.

V okviru projektov, ki bosta potekala med 24. septembrom in 8. oktobrom 2022, se bo v 150 krajih širom Slovenije in v zamejstvu zvrstilo približno 400 dogodkov.

V letu 2022 je skupna tema držav, ki sodelujejo pri Dnevih evropske kulturne dediščine – Trajnostna dediščina. Evropskemu geslu smo dodali še drug pomen, saj menimo, da lahko z našimi trajnostnimi dejanji pripomoremo k temu, da bo dediščina vztrajala tudi v prihodnosti.

Dediščina je vedno bila in je trajnostna. Izhaja iz človeka, družine, prenašanja tradicij in znanj, z uporabo virov iz lokalnega okolja. Zato nam je lahko navdih na mnogih področjih našega življenja v sedanjosti in s tem lahko postane osnova za našo trajnostno prihodnost.

Pomembno je vključevanje in aktivacija različnih družbenih skupin, ki pripomoreta k ohranjanju pestrosti in raznolikosti kulturne dediščine. Dediščina tudi pomembno vpliva na boljšo kakovost življenjskega okolja, lahko pripomore k bolj povezani skupnosti in k večjemu razumevanju med različnimi kulturami, zato želimo v njej prepoznavati vire in priložnosti za vsestranski razvoj posameznika, družbe, lokalnih skupnosti in države.

V okviru projektov tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje pripravljamo in vabimo dogodke, ki so vezani na gostujočo razstavo ŽIVI SVET KOZJANSKEGA PARKA:

V sredo, 28. 9. 2022, ob 17. uri: KULINARIČNO JABOLČNO RAZVAJANJE z ogledom razstave, okušanjem in lupljenjem jabolk, predstavitvijo Kozjanskega parka in Praznika kozjanskega jabolka.

V četrtek, 29. 9. 2022, ob 9. uri (za skupine) ter v četrtek, 6. 10. 2022, ob 17. uri (za izven): KOZJANSKA USTVARJALNICA.

Seveda pa vabljeni tudi v soboto, 8. 10. 2022, ob 10. uri: BONTON V NARAVI; vodeni ogled po razstavi Hermanov bonton in ustvarjalnico.

Obiščite košček narave – Natura 2000 v našem muzeju!

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani