Dobre novice

Lilianna Semenyuta, trenerka in mentorica, Harkov, Ukrajina.

24.02.2022

Prvi dan vojne

5 dni do pomladi

O isti teme, a z druge perspektive. Ne vem kateri dan je, za nekoga je »le še en dan vojne«, zame je »dan bližje zmagi«. Tisti, ki nimajo vere in navdiha, se zlomijo. Rada bi pokazala, da je naša osebna odločitev, ali bomo žrtev ali junak. Na vse lahko gledamo na različne načine.

Prvi dan vojne sem se odločila odpreti svojo osebno fronto – fronto dobrih novic. Vem, kako pomembni so upanje in vera, nasmeh in podpora. In predvsem je pomembno vedeti, da obstajajo tisti, ki nas bodo podprli! Zamenjala sem več kot dvajset služb in pred vojno sem bila svojim strankam v podporo pri spremembah. K meni so prišli po zalet. Sčasoma bi lahko vsakdo vzletel. Poleg tega sem bila štirikrat vodja Komsomola … Tako da mi zdaj moj notranji duh vodje pomaga, da podpiram druge ljudi, se zasidram, spremljam in nadziram svoja čustva in prevzemam odgovornost zanje. Prva dobra novica je bila preprosto »pomlad bo čez pet dni«. Kaj drugega bi lahko napisala na prvi dan vojne?

Njena zgodba

 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Лилианна Семенюта, Коуч-менторка Украина, Харьков

24.02.2022 Первый день войны. До весны 5 дней. Про одно и тоже, но под разным фокусом. Я не знаю, какой сегодня день, для кого-то «Еще один день войны», для меня «На один день ближе к ПОБЕДЕ». Человек без веры и вдохновения ломается. Я хочу показать — быть Жертвой или Героем — это выбор. На вещи можно смотреть по-разному. В первый день войны я приняла решение открыть свой личный фронт – фронт хороших новостей. Знаю, как важны надежда и вера, улыбка и поддержка и самое важное знать — есть рядом те, кто поддержат! Я сменила более 20 профессий и до войны сопровождала моих Клиентов в переменах. Ко мне приходили за крыльями и пинками. В результате — все взлетали. И еще я — четырежды Комсорг… И именно сейчас мой внутренний Комсорг помогает мне поддерживать других людей, найти в себе опору и принять решение быть хозяином / хозяйкой своих эмоций, принять ответственность за свое эмоциональное состояние. Первая хорошая новость была простой «Через 5 дней весна». Что еще можно было написать в первый день войны?

її історія

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani