Buči, buči, morje Adrijansko

Od marca do avgusta 2018 je bila v galeriji Muzeja novejše zgodovine Celje na ogled občasna razstava, s katero smo v muzeju nadaljevali z obeleževanjem stoletnice konca I. svetovne vojne.

Razstava je prikazala dolgoročne posledice, ki so se nanašale na korenite narodnopolitične in družbene spremembe in so prizadele pripadnike tistih narodov, ki so po Rapalski pogodbi ostali ločeni od matice in so bili podvrženi hudemu kulturnemu, političnemu in gospodarskemu pritisku vladajoče večine.

Muzeološko in narativno jedro razstave so bile zgodbe enaindvajsetih primorskih družin, ki so prišle na Štajersko in ostale v novem okolju, ki jih je sprejelo, na katerega so se navadile in je postalo njihov dom.

Razstavo je spremljal priložnostni katalog, v katerem so bile med drugim zajete zgodbe in fotografije dvajsetih družin, propagandni material tistega časa ter spremljevalno besedilo, ki je razstavo vsebinsko umeščalo v čas po koncu prve svetovne vojne.

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani