Preljuba moja žena, čakam na kolodvoru…

Ob Ta veselem dnevu kulture, 3. decembra 2020, smo v Galeriji Muzeja novejše zgodovine Celje odprli novo občasno razstavo z naslovom »Preljuba moja žena, čakam na kolodvoru …«, ki na ogled postavlja izbor gradiva iz naše bogate muzejske zbirke Razglednice.

Sprva je bila razstava na ogled le virtualno, ob odprtju kulturnih institucij, torej tudi našega muzeja, pa še »v živo«.

Muzejske zbirke so temelj vsakega muzeja, zato je v našem dozorela odločitev, da prezentaciji muzejskih zbirk posvetimo posebno pozornost in javnosti predstavimo tudi tisti manj očiten ali celo neviden del našega bogastva. V ta namen smo zasnovali razstavni cikel Iz zbirke, ki ga začenjamo s predstavitvijo pričujoče zbirke Razglednice.

Razglednice zbirajo in hranijo tako številni zasebni zbiralci kot javne ustanove, in čeprav se njihova prezentacija vse bolj seli v virtualni prostor, so še vedno pogoste tudi klasične razstave in monografije. Predvsem zato, ker je razglednice mogoče obravnavati, analizirati in osvetliti iz različnih zornih kotov, od tehničnega do političnega, z njihovo pomočjo pa je dosti lažje razumeti in razlagati tok  in duh časa, v katerem so bile natisnjene in napisane.

Zbirka Razglednice Muzeja novejše zgodovine Celje obsega 8089 enot. Večina, 6229 razglednic, je iz obdobja od konca 19. stoletja do začetka 2. svetovne vojne, seveda pa njihova raznovrstnost sega tudi do današnjih dni.

Razglednice nam pripovedujejo zgodbe o času, v katerem so nastale. Razkrivajo vpogled v pokrajino in vsakdanjik ljudi, v majhne zanimivosti, ki bi sicer ostale pozabljene za vedno. Z njimi sestavljamo kroniko minulih časov, razvoja, spreminjanja, minevanja … Razglednice s krajevnim imenom, poštnim žigom, znamko, s podatki o založniku in fotografu, pošiljatelju in prejemniku, z lastnoročnimi sporočili so izjemno dragocene ilustracije preteklosti. Včasih zataknjene za steklo v vratih kredenc ali za okvir ogledala, danes sistematično zbrane v muzejski zbirki.

Ob razstavi smo izdali tudi katalog, ki je na prodaj v naši muzejski trgovini, tudi preko spleta.

Vabljeni na virtualni sprehod po razstavi:

Preljuba moja žena, čakam na kolodvoru …Snap Content

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani