Puške in pisma

Petdeset let delovanja našega muzeja, kot Muzej revolucije Celje je bil ustanovljen decembra 1963, smo obeležili z razstavo PUŠKE & Pisma.

Avtor razstave dr. Tone Kregar je na njej predstavil vlogo muzeja v procesu političnih,  družbenih in kulturnih sprememb, posebno pozornost pa namenil zbirkama Orožje in Poslovilna pisma. Njuna sporočilnost ni bila omejena zgolj z umestitvijo v zgodovinski kontekst, temveč interpretirana tudi v smislu povezovanja preteklosti in sedanjosti ter v odnosu do izzivov in problemov sodobne družbe.

V ta namen smo k sodelovanju povabili skupino slovenskih intelektualcev, umetnikov in humanitarcev, ki so s svojimi esejističnimi razmišljanji o puškah in pismih tako minulega kot današnjega in jutrišnjega sveta, obogatili razstavo.

Razstavo PUŠKE & Pisma si je med junijem in decembrom 2013 ogledalo več kot 2000 obiskovalcev.

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani