Priporočila o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi

V torek, 7. marca 2017, je v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja potekala predstavitev UNESCO-vega Priporočila o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi.

UNESCO-vo Priporočilo o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi je bilo formalno sprejeto na 38. Zasedanju Generalne konference UNESCO novembra 2015. Ob upoštevanju obsežnih družbeno-ekonomskih in političnih sprememb, ki so vplivale na vlogo in raznolikost muzejev po sprejetju Dokumenta UNESCO o najučinkovitejših načinih, kako narediti muzeje dostopne vsem, predstavlja novo Priporočilo o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, o njihovi raznolikosti in o njihovi vlogi v družbi, odločilen korak k razvijanju in uveljavljanju inovativne in odprte vizije muzejev enaindvajsetega stoletja.

UNESCO priporoča državam članicam (več kot 200 držav iz celega sveta), da izvajajo določbe Priporočila in sprejmejo vse potrebne zakonodajne in druge ukrepe za uveljavljanje načel in norm, zapisanih v tem Priporočilu, na območjih pod njihovo jurisdikcijo.

Prav tako je aliansa ICOM EVROPA na svoji konferenci v Lizboni novembra 2016 sprožila pobudo, da Nacionalni odbori ICOM ta dokument in njegova priporočila predstavijo, implementirajo in promovirajo v okviru svojih držav in vladnih organov, ki so odgovorni za muzeje. Leta 2018 se pričakuje od držav članic UNESCA, da bodo poročale o uspehu razširitve tega Priporočila.

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani