“Priznanje celjske zvezde”

Zavod Celeia Celje v imenu kolegija direktorjev javnih kulturnih zavodov v Mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« in Poslovnika o delu komisije za podelitev priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ

»PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE«

Priznanja »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« se podeljujejo ustvarjalcem in skupinam ustvarjalcev za uspešno delo in pomembne dosežke s področja kulture, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti mesta Celje v širšem prostoru ali so s svojim delom pripomogli, da se mesto Celje razvija kot mesto, ki je odprto za različne umetniške forme in kulturne prakse ali pa trajno obogatili slovenski kulturni prostor.

Vsako leto se lahko podelijo tri priznanja v okviru »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«, in sicer:

– priznanje za življenjsko delo ter

– največ dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih.

 

Priznanje za življenjsko delo podeli komisija ustvarjalcu ali skupini ustvarjalcev, ki deluje bodisi amatersko bodisi profesionalno, in je rojen/a ali ima stalno prebivališče ali ustvarja na območju Mestne občine Celje, za izredno življenjsko delo za dolgoletne vrhunske dosežke ali za projekte, ki pomembno prispevajo h kulturni podobi mesta Celje in so pomembni za razvoj in promocijo celjske kulture v širšem prostoru.
Priznanje za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih podeli komisija ustvarjalcu ali skupini ustvarjalcev, ki deluje bodisi amatersko bodisi profesionalno, in je rojen/a ali ima stalno prebivališče ali ustvarja na območju Mestne občine Celje, za odmevne in inovativne projekte, ki so bili na področju kulture realizirani oziroma zaključeni v preteklih dveh letih in dajejo pomemben prispevek h kulturni podobi mesta Celje.

 

Pobude oziroma predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki in pravne osebe.

Javni razpis za podelitev priznanj 2020

Obrazec za pobudo

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani