Vabljeni na Glasbeno sobotnico: Slovenska ljudska glasba

V soboto, 7. decembra 2019, vas ob 10. uri vabimo v Muzej novejše zgodovine Celje na Glasbeno sobotnico Slovenska ljudska glasba.

Za slovensko ljudsko glasbeno izročilo je značilna predvsem raznolikost, ki so jo v preteklosti ustvarili različni vplivi kot posledico geografske lege ozemlja in zgodovinskih dogajanj. Predvsem na obmejnih območjih je ves čas prihajalo do medsebojnega vplivanja različnih etnij, kar se odraža tako v vokalni kot tudi instrumentalni glasbi. Značaj glasbe je po pokrajinah sicer različen, osnovne značilnosti večjega dela ljudskega glasbenega izročila pa imajo tudi skupne lastnosti: pretežno diatonična glasba, parni – večinoma dvo- in tridobni plesi oz. različice polk in valčkov. Manjše godčevske zasedbe so pravilo, v uporabi so bila zelo različna glasbila, vodilno vlogo je nekoč poleg pihal imela violina, pozneje jo je izpodrinila diatonična harmonika.

Predstavo je zasnoval in izvaja Komorni ansambel Hiše kulture Celje, na njej pa nas bo obiskal tudi gost presenečenja.

Vstopnice so na voljo v tednu pred predstavo v informacijski pisarni Muzeja novejše zgodovine Celje.

Za abonma in izven.

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani