Ce-NOB: portal o drugi svetovni vojni na Celjskem

Portal z digitaliziranim gradivom prispeva k večji javni dostopnosti muzejskega gradiva in vzpodbuja vedénje o drugi svetovni vojni na Slovenskem. O prelomnem obdobju slovenske zgodovine pripoveduje več kot 600 originalnih fotografij predmetov, dokumentov in pričevanj.

O projektu

Muzej novejše zgodovine Celje (kot nekdanji Muzej revolucije Celje) hrani raznovrstno gradivo, povezano z drugo svetovno vojno. Ker je to obdobje še vedno eno najaktualnejših ter obenem najobčutljivejših vsebin slovenske in posredno tudi regionalne novejše zgodovine, je objektivna in celostna predstavitev tedanjega dogajanja z današnje perspektive nedvomno zahtevna, odgovorna in občutljiva naloga. K njej prispevamo tudi z zagotavljanjem javne dostopnosti do virov informacij.

Za cilje projekta smo si zastavili oblikovanje portala o drugi svetovni vojni na Celjskem, digitalizacijo izbranega gradiva ter povečanje dostopnosti in mobilnosti gradiva. Izvedeni projekt omogoča vzpostavitev virtualnega dostopa do gradiva, podporo pedagoškim in znanstvenim programom ter procesom, ohranjanje zgodovinskega spomina ter sodelovanje s sorodnimi dediščinskimi organizacijami s ciljem vzpostavitve medinstitucionalnega nacionalnega portala.

Cilji projekta

Cilj projekta Ce-NOB je javna dostopnost digitaliziranega in strukturiranega e-gradiva, skladno z zakonodajo ter strategijami EU, namenjenega različnim skupinam uporabnikov.

Povezava do portala Ce-NOB (klik!).

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani