Kulturo ljudstvu! 100 let kulturnega društva Svoboda Celje

Ob 100-letnici kulturnega društva Svoboda Celje smo na razstavi (dec. 2019–marec 2020) in v katalogu predstavili stoletje dolgo zgodovino enega nekdaj najštevilnejših in najaktivnejših celjskih društev.

Pobudnik ustanovitve socialdemokratskega kulturnega društva Vzajemnost, ki se je kmalu preimenovalo v Svobodo, je bil Ivan Cankar. Namen leta 1909 v Ljubljani ustanovljenega društva je bil razvijanje kulturnega in prosvetnega delo med slovenskim delavstvom in to preko različnih kulturnih in športnih dejavnosti. Svoboda je po industrijskih centrih Slovenije ustanavljala svoje podružnice, v Celju je bila podružnica ustanovljena 1919. leta. Prav celjska Svoboda je bila med najaktivnejšimi v Sloveniji; tudi zato je Celje leta 1935 gostilo odmevno delavsko kulturno manifestacijo Zlet Svobod z okoli 10.000 udeleženci.

Po drugi svetovni vojni se je Svoboda vzpostavila na novih temeljih in bistveno razširila svojo dejavnost na področju množične kulture. Še vedno pa je njeno poslanstvo ostajalo enako – posredovanje kulture delavstvu in njegovo vključevanje v kulturno dogajanje. V drugi polovici 20. stoletja so znotraj celjskega društva delovale različne sekcije, ki so rezultate svojega dela predstavljale na vsakoletni reviji Svoboda poje in igra. Prav množičnost je bila značilnost tega kulturnega društva; ta način preživljanja prostega časa je dandanes, v času nakupovalnih centrov, množičnih medijev in družbenih omrežij, nepredstavljiv. S prestrukturiranjem celjske industrije se je postopoma transformiralo tradicionalno delavstvo, njegova identiteta in kultura. Posledično se je na prelomu v zadnje stoletje društvena dejavnost močno spremenila, Svoboda je postopoma izgubljalo svojo nekdanjo vlogo. Danes je delovanje celjske Svobode neprimerljivo z zlatimi leti v minulih desetletjih. Zveza društev Svoboda, katere del je bila tudi celjska, se je v zadnji četrtini 20. stoletja postopoma preoblikovala v današnjo Zvezo kulturnih društev Slovenije.

Virtualni sprehod po razstavi (klik!)

Zvočna kulisa na razstavi (klik!): Tamburaški orkester Svobode Celje – zlata generacija, 1979/1980 (Zgodovinski arhiv Celje)

Spomini na delovanje v celjski Svobodi:

Anica Podgoršek (klik!)
članica pevskega zbora Svoboda Celje, od 1947 dalje
Posneto: december, 2014
Kamera: Nada Tržan Herman

Mira Furlan (klik!)
članica Delavskega odra Celje, petdeseta/šestdeseta leta 20. stol.
Posneto: februar, 2019
Kamera: Darja Jan
Koordinacija: Sonja Mlejnik

Peter Simoniti (klik!)
član Delavskega odra Celje, petdeseta/šestdeseta leta 20. stol.
Posneto: februar, 2019
Kamera: Darja Jan
Koordinacija: Sonja Mlejnik

mag. Vid Marcen (klik!)
zborovodja Moškega pevskega zbora Svoboda Celje, 1976–1985
Posneto: november, 2019
Kamera: Darja Jan

Vanja Bertosi (klik!)
strokovna vodja tamburaške sekcije Svoboda Celje,  1982–2004
Posneto: november, 2019
Kamera: Darja Jan

 

Digitalizacija magnetofonskega traku in obdelava AV posnetkov: Reweb spletne rešitve, Jurij Repar

 

Avtorica: dr. Marija Počivavšek

© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani