FRANC ČANŽEK (Celjan, rojen 1937)

Slika predstavlja posnetek po birmi v cerkvi sv. Danijela, menda leta 1949. Ker smo takrat živeli v Loki pri Zidanem mostu, nimam drugih spominov na fotografa.

Druga slika je posnetek 8. b razreda I. gimnazije v Celju s profesorji, ki so nas učili – je iz leta 1956.

Ateljejski skupinski portret – birmanec Franc Čanžek z botrom, 1949 (?). Foto Josip Pelikan. Last Franca Čanžka.
Zunanji skupinski portret – 8. b razred I. gimnazije v Celju s profesorji, 1956. Foto Josip Pelikan. Last Franca Čanžka.
© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani