Družina Bertok

Jožef in Marija Bertok sta skupaj s svojimi otroki živela v Rižani. Jožef se je ukvarjal s kmetijstvom, Marija je hodila prodajat pridelke in gospodinjit v Trst. Poročila sta se leta 1901, v zakonu se jima je rodilo 6 otrok. Jožef kot zaveden Slovenec ni bil zadovoljen s političnimi razmerami na Primorskem po prvi svetovni vojni. Odločil se je, da bo svoji družini našel novi dom, kjer bodo lahko svobodno govorili slovensko. Leta 1922 je odšel v Jugoslavijo, na Štajersko. Na Bukovžlaku pri Teharjah je kupil posestvo, istega leta je vložil prošnjo za pridobitev jugoslovanskega državljanstva, ki ga je leta 1923 tudi dobil. Ko je uredil vse pogoje za bivanje, so v Bukovžlak prišli še ostali člani družine Bertok, razen najstarejšega sina Željka, ki je zaradi bolezni umrl. Bertokova sta se na Bukovžlaku ukvarjala s kmetijstvom in si zgradila tudi novo hišo. Vsi otroci družine Bertok – Valerio, Josip, Stanko, Marija in Angela – so se izšolali in aktivno vključevali v razna društva na Teharjah. Stanko je bil včlanjen v Pevsko društvo Slavec, njegova sestra Angela pa je bila članica Prosvetnega društva Teharje. Kmalu so si Bertokovi otroci ustvarili svoje družine; leta 1933 se je Marija poročila s Primorcem Bertokom, leta 1936  Valerio s Primorko Milko Ota in leta 1937 še Stanko s Celjanko Frančiško Potočnik. Valerio in Stanko sta nekaj časa s svojima družinama živela pri Bertokovih. Leta 1941 so Nemci Valeria z družino izselili na Hrvaško. Ostale člane družine Bertok je pred izselitvijo rešila prijateljica s Primorske.

(Po pripovedovanju vnukinje Angele Renčelj).

Fotografsko gradivo in dokumente hrani Angela Renčelj.

Angela, Marija in Stanko Bertok, Bukovžlak.
Domačija Bertokovih na Bukovžlaku.
Družina Bertok, v prvi vrsti desno Jožef in Marija.
Italijanski potni list.
Italijanski potni list.
Kupna pogodba, 1923.
Poročna fotografija Frančiške in Stanka Bertok, 1937.
Poročni list Jožefa in Marije Bertok.
Potni list Kraljevine Jugoslavije.
Potni list Kraljevine Jugoslavije.
Potni list Kraljevine Jugoslavije.
Razredna fotografija Trgovske nadaljevalne šole v Celju, ki jo je obiskoval Stanko Bertok.
Skupinska fotografija pevskega zbora Prosvetnega društva Teharje.
V šoli na Primorskem.
Vloga za pridobitev jugoslovanskega državljanstva.
© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani