Družina Godnik

Viktor Godnik je živel v Komnu na Krasu. Družina je bila zelo številčna, pri hiši je bilo 12 otrok. Viktor je zelo veliko pomagal svojemu očetu v čevljarski delavnici in tudi na polju. Med prvo svetovno vojno je bila družina Godnik zaradi prihajajoče fronte evakuirana s svojega domovanja, a so se leta 1918 vrnili. Leta 1921 se je Viktor začel učiti urarske obrti, vendar je moral zaradi vpoklica v italijansko vojsko svoje učenje prestaviti. Zaradi velike gospodarske krize na zasedenem primorskem ozemlju se je odločil, da bo odšel v Jugoslavijo. Leta 1924 je prišel v Celje, kjer se je zaposlil pri urarstvu Antona Lečnika in nadaljeval učenje urarske obrti. Po dvoletnem šolanju je opravil izpit urarskega pomočnika. V Celju je bil poleg rednega dela aktivno vključen v kulturno društvo Svoboda, Socialistično stranko Jugoslavije, Strokovno organizacijo celjskih kovinarjev, emigrantsko društvo Soča, turistično društvo delavcev Prijatelj Prirode ter sodeloval pri Ljudski univerzi. Leta 1931 je iz Komna v Celje prišla Viktorjeva izbranka Julka Volčič. Še istega leta sta se v Celju poročila. Leta 1935 se jima je rodil sin Dušan. Družinsko srečo je leta 1941 pretrgala druga svetovna vojna; bili so izseljeni na Hrvaško.

(Po pripovedovanju sina Dušana Godnika).

Fotografsko gradivo hrani Dušan Godnik.

Delavnica urarstva Antona Lečnika.
Družina Godnik, Komen.
Družina Godnik, 2. 3. 1941, Celje.
Poročna fotografija Julke in Viktorja Godnik, 1. 3. 1931.
Spomini na kopanje, Viktor nad napisom v sredini, 28. 8. 1930.
Viktor Godnik, 17. 11. 1931.
Viktor, italijanski vojak.
© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani