Družina Stepančič

Henrik in Melanija Stepančič sta s svojimi šestimi otroci živela v Gorici.  Henrik je bil deželni sodni svetnik v Gorici in član deželnega sveta, Melanija je opravljala delo gospodinje. Leta 1915 je odklonil uradovanje v italijanskem jeziku, zato je bil premeščen na divizijsko sodišče v Gradec, kasneje se mu je pridružila še družina.  V Gradcu so živeli v zelo slabih razmerah, starejša hčerka  je zbolela in zaradi  neustreznega  zdravljenja  ter podhranjenosti  umrla. Leta 1918, ko se je zaključila prva svetovna vojna, se je Stepančičeva družina preselila v Celje,  kjer je že živel Henrikov sorodnik  Slavko  Frece. Henrik je v Celju sprejel službo na okrožnem sodišču, opravljal jo je do leta 1929, do svoje upokojitve.  Vsi Stepančičevi otroci: Henrika, Hinko, Marica, Slavko in Milena  so se v Celju izšolali, sinova Slavko in Hinko sta nadaljevala študij v Ljubljani.  Hčerki Henrika in Milena sta se zaposlili v zdravstvu in poročili. Hčerka Marica je kot tajnica župana delala na celjski občini, leta 1928 se je poročila z Vinkom Prelogom. Mladi  družini se je leta 1934 rodil sin Peter. Po smrti očeta Henrika leta 1940 so se v Ljubljano preselili Melanija Stepančič s sinovoma ter družini Henrike in Milene. Na Celjskem je ostala samo še hči Marica Prelog z družino. Mnoge primorske družine so bile na začetku druge svetovne vojne izseljene iz svojih domov, med njimi tudi družina Prelog.  Izseljeni so bili na Hrvaško, v Pitomačo, kasneje v Osijek, kjer se je družini rodila hči Milena. Leta 1945 se je družina Prelog vrnila v Celje.

(Po pripovedovanju vnukinje Milene Kerk).

Fotografsko gradivo hrani vnukinja Milena Kerk.

Predstavitev slovenskih noš, v sredini Melanija Stepančič, Gorica.
Razredna fotografija Meščanske šole v Celju, v drugi vrsti prva z desne Marica Stepančič.
Magistratni uradniki z županom dr. Jurom Hrašovcem, v drugi vrsti tretja z desne Marica Stepančič, 1924, Celje.
Celjanke v slovenskih narodnih nošah, v prvi vrsti prva z desne Marica Prelog (Stepančič), v drugi vrsti prva z desne Milena Stepančič, v tretji vrsti prvi z desne Vinko Prelog, 1929.
Melanija in Henrik Stepančič, 1936.
Uslužbenci Celjskega sodišča, v prvi vrsti peti z desne Henrik Stepančič.
© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani