Družina Čuk

Jakob in Ivana Čuk sta skupaj s svojimi otroki živela v Črnem vrhu nad Idrijo. Jakob je bil zidar, služboval je v Idriji. Zaradi gospodarskega pomanjkanja in fašističnega nasilja je Jakob prodal zemljo in hišo v Črnem vrhu nad Idrijo, družina pa se je odselila v Jugoslavijo. Leta 1926 so prišli v Celje in na Skalni kleti kupili hišo in zemljo. Jakob Čuk se je zaposlil v Cinkarni. Poleg redne službe je zidal hiše in postavljal škarpe. Leta 1929 je bila v Celju zelo velika poplava. Zaradi poplavne ogroženosti je družina Čuk hišo na Skalni kleti prodala in postavila novo na Jožefovem hribu.
Poleg družine Čuk je v Celje na Skalno klet prišla še sestra Ivane Čuk z družino; pisali so se Blažič. Hčerka Karolina Čuk, ki je bila ob prihodu v Celje stara 19 let, se je zaposlila v šivalnici Bajt, ki je imela svoje prostore za današnjim kinom Metropol. Kmalu se je v Celju zaljubila v soseda na Skalni kleti, Primorca Antona Mužiča, in se z njim tudi poročila. Z začetkom druge svetovne vojne so mnoge primorske družine izselili iz svojih domov. Med njimi sta bili tudi družini Čuk in Blažič. Izseljeni sta bili na Hrvaško, v bližino Bjelovarja.

po pripovedovanju sina Antona Mužiča

Fotografsko gradivo in dokumente hrani Anton Mužič.

Delavke, zaposlene v šivalnici Bajt (za stavbo današnjega kina Metropol) v Celju.
Družina Blažič.
Hiša družine Čuk na Jožefovem hribu.
Ivana Čuk z otroki, Črni vrh nad Idrijo.
Ivana Čuk.
Jakob Čuk.
Karolina Čuk pred prihodom v Celje.
Karolina Čuk z bratom Stankom in sestro Doro.
Notranjost šivalnice Bajt (za stavbo današnjega kina Metropol) v Celju, 1927.
Potrdilo o samskem stanu Karoline Čuk.
Spričevalo Karoline Čuk.
© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani