Družina Prezelj

Franc in Katarina Prezelj sta skupaj s svojimi devetimi otroki živela v Podmelcu. Franc je bil lesni manipulant in je veliko potoval. Zaradi stopnjevanja fašističnega nasilja je družina Prezelj leta 1926 svoje posestvo v Podmelcu prodala in odšla v Jugoslavijo. Kupili so graščino Tabor v Višnji vasi, vendar so že istega leta to prodali ter kupili hišo in zemljo na Golovcu. Franc je tudi v Celju opravljal delo lesnega manipulanta in potoval na Madžarsko ter v Romunijo. Njegovi otroci so odraščali in si v Celju ustvarili svoje družine. Prezljevi so se veliko družili s primorsko družino Skok, kjer so se leta 1933 spoznali s pisateljem Cirilom Kosmačem. Postali so zelo tesni prijatelji in Ciril Kosmač je nekaj časa stanoval pri njih. Najmlajši hčerki Prezljevih je pomagal pri učenju in postal krstni boter sinu Gabrijela Prezlja Elču (Gabrijelu). Leta 1941, ko se je začela druga svetovna vojna, je bila v hiši pri Prezljevih partizanska javka. Bili so izdani, Nemci so v zbirno taborišče v Rajhenburg (Brestanico) odpeljali starša Franca in Katarino, hčerko Jožo ter sinove Franca, Gabrijela in Rudija z njunima družinama. Ker so bili italijanski državljani, so vse člane družine Prezelj izpustili. A le za kratek čas. Nemci so ponovno prišli po sina Gabrijela ter ga odpeljali v zapor Stari Pisker, od tam pa v mariborski zapor, kjer je bil ustreljen. Ostale, starša Franca in Katarino, Gabrijelovo ženo in sina, brata Franca in Rudija z družino ter sestro Jožo, so izselili nazaj na italijansko stran v Podmelec. Hišo in zemljo na Golovcu so pred odhodom morali prodati Adolfu Westnu. Po končani drugi svetovni vojni so se vsi vrnili nazaj v Celje.

(Po pripovedovanju vnuka Gabrijela Prezlja – Elča).

Fotografsko gradivo in dokumente hrani Gabrijel Prezelj.

Ciril Kosmač s krščencem Elčem (Gabrijelom mlajšim) v naročju, 1934.
Delovna knjižica Gabrijela Prezlja.
Delovna knjižica Gabrijela Prezlja.
Domačija na Golovcu.
Družina Prezelj.
Franc mlajši in Franc Prezelj starejši pri košnji trave na Golovcu.
Franc Prezelj v Bukarešti.
Gabrijel mlajši in Marija Prezelj.
Poročna fotografija Gabrijela in Marije Prezelj, 1934.
Razglas.
Dani Šoster in Gabrijel Prezelj - Elč tik pred vojno.
Vas Podmelec.
© 2019 Muzej novejše zgodovine Celje. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani